Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

Email(s): abhisheksah9@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Abhishek K. Sah*, Manmohan Singh Jangdey and Sanjay J. Daharwal
University Institute of Pharmacy, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur - 492010 (C.G.) India
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 4,      Issue - 2,     Year - 2014


Keywords:

Cite this article:
Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal. Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal. Tablet Coating Technology : An Overview. Asian J. Pharm. Tech. 2014; Vol. 4: Issue 2, Pg 83-97.
Recomonded Articles:

Author(s): Hafsa, Asfa, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00001.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Juveriya Fatima, Saniya Khan, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Safa Mohammed Sadiq, Amtul Kareem, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00002.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Rohit S. Howal, Dattatray B. Aundhakar, Amit V. Nikam, Priyajit S. Hasabe

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhijit Ray

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Chandrakant S. Gawli

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00017.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Mounika P Siridevi, Hemant T Kumar, Srinivasa Y Rao, Vara Prasad K Rao

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Brijesh Kumar Duvey, Rohit Goyel, Bharat Parashar, Denesh Verma, Hitesh Dhameja, Dharmesh Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Abdul Saleem Mohammad, Swetha Devidi, Nikhat Fatima, Humera Badar, Syeda Saba Sulthana, Mohammad Akthar Sulthana, Nuha Rasheed

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjay Kshirsagar, Manisha Choudhari, Reshmi Sathyan, Shruti Dhore

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00024.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikranti W. Koli, Manohar D. Kengar, Amruta B. Kamble, Suraj B. Kumbhar, Rahul P. Jadhav

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00022.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Kathirvel, R. Raju, B. Seethadevi, A. Suneetha, J. Pavani

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishwas R. Potphode, Amol S. Deshmukh, Vijay R. Mahajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam R. Songire, Smita S. Aher, R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00031.8         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags