Author(s): V. S. Aher, B. A. Bhairav, R. B. Saudagar

Email(s): vaishaliaher91@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00031.3

Address: V. S. Aher1, B. A. Bhairav2*, R. B. Saudagar1
1Department of Quality Assurance Techniques, R. G. Sapkal College of Pharmacy, Anjaneri, Nashik, Maharashtra, India.
2*Department of Quality Assurance Techniques, R. G. Sapkal College of Pharmacy, Anjaneri, Nashik, Maharashtra, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 6,      Issue - 4,     Year - 2016


Cite this article:
V. S. Aher, B. A. Bhairav, R. B. Saudagar. Formulation, Evaluation and comparative study of Zolmitriptan Mouth Dissolving Tablet. Asian J. Pharm. Tech. 2016; 6(4): 207-216. doi: 10.5958/2231-5713.2016.00031.3
Recomonded Articles:

Author(s): Ruchika Sharma, M. S. Ashawat, C. P. S Verma, Neha Kumari

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00039.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Chinmaya Keshari Sahoo, K. Satyanarayana, D. Venkata Ramana, Kanhu Charan Panda

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00034.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita. Chowdhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00002.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju govind, Manjunath B Menden, Ravikumar, Simila1, Mercy, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00013.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pawar P.B., M.P. Wagh, S.N. Bhandare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Himanshu Deshmkh, Chandrashekhara S., Nagesh C., Amol Murade, Shridhar Usgaunkar.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita Rayate, Shrinivas Mohite, Shital Shewale, Aishwarya Patil

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00005.9         Access: Open Access Read More

Author(s): V Jhansipriya Marabathuni, M. Bhavani, M. Lavanya, K. Padmaja, N. Madhavi, P. Babu, Ch. M. M. Prasada Rao

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00022.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Kumara Swamy, G. Arun, Bethi Srinivas, Agaiah Goud B

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00014.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan Patil, Neha Patil, Aniket Patil , S. J. Shid, V.N. Dange, C.S. Magdum, S.K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00026.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajeshree Panigrahi, K.A. Chowdary, Gitanjali Mishra, Manas Bhowmik, Saiprasanna Behera

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rina G. Maskare, Nitin H. Indurwade, Aparna O. Yadav, Ajita S. Kesharwani, Aishwarya A. Jain, Vishal K. Bisen, Angat T. Kotangale

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00022         Access: Open Access Read More

Author(s): Ankita R. Koshti, Sachin B. Jadhav, M. M. Bari, Dr. S. D. Barhate

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarfaraz Md., Arshad Ahmed Khan K., Doddayya H., Reddy S.R. , Udupi R.H.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): V. S. Aher, B. A. Bhairav, R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00031.3         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Ranga Nayakulu, Nakka Ravi Kumar, Ch. Kiran Kumar, P. Raja Abhilash

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00012.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaishali B. Morade, Vandana R. Daga, Dr. Prashant R. Malpure

DOI: DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00006.5         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags