Author(s): Ulhas Balkrishna Hadkar, Poonam Rajesh Advani, Radhika Kishore Raheja

Email(s): ulhashadkar@yahoo.com , rapoonam31@gmail.com , bhagwati_raheja@yahoo.com

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00017.4

Address: Ulhas Balkrishna Hadkar1*, Poonam Rajesh Advani2, Radhika Kishore Raheja2
1Director and Professor, Mumbai Educational Trust Institute of Pharmacy, Bandra (West), Mumbai-400050
2Associate Professor, Mumbai Educational Trust Institute of Pharmacy, Bandra (West), Mumbai-400050
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 7,      Issue - 2,     Year - 2017


Cite this article:
Ulhas Balkrishna Hadkar, Poonam Rajesh Advani, Radhika Kishore Raheja. Utility of Autoclave in the Synthesis of Organic Compounds. Asian J. Pharm. Tech. 2017; 7(2): 103-104. doi: 10.5958/2231-5713.2017.00017.4
Recomonded Articles:

Author(s): Safa Mohammed Sadiq, Amtul Kareem, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00002.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhijit Ray

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Baskar, J. Chandhuru, K. Sheraz Fahad, A.S. Praveen

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jaya Preethi P., Karthikeyan E., Lohita M., Goutham Teja P., Subhash M., Shaheena P., Prashanth Y., Sai Nandhu K.

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00021.5         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Karthika, K. Pramod, K.C. Ajithkumar, U. S. Jijith

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00025.8         Access: Open Access Read More

Author(s): C. Thiruppathi, P. Kumaravel, R. Duraisamy, AK. Prabhakaran, T. Jeyanthi, R. Sivaperumal, P.A. Karthick

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Hemlata Bhawar, Nachiket Dighe, Pankaj Shinde, Ravi Lawre, Sanjay Bhawar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Godase, Nayana V. Pimpodkar, Yogita R. Indalkar

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00030.6         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Hemalatha, D. Niranjan Raj, M. Fousia Begam, Sharanya. V.K., K. Girija

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00019.8         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Sathish Kumar, G. Melchias

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vinita Gupta, Sanchita Singh, Y.K. Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ulhas Balkrishna Hadkar, Poonam Rajesh Advani, Radhika Kishore Raheja

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00017.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Bindu Sree Koduru, Akshay R. Shinde, P. Jaya Preeti, K. Pavan Kumar, R. Rajavel, T. Sivakumar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ghanshyam B. Jadhav, C.L. Athare, Ravindra B. Saudagar

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags