Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

Email(s): rangunirmala@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6

Address: Nirmala Rangu1*, B. Chaitanya Kumari2, Ganesh Akula3, A Jaswanth4
1Department of Pharmaceutics, Surabhi Dayakar Rao College of Pharmacy, Rimmanaguda (V), Gajwel (M), Siddipet (D), Telangana – 502312 (India)
2Department of Pharmaceutics, Talla Padmavathi College of Pharmacy, karreeemabad Bodrai (V), Warangal (D), Telangana – 506012 (India)
3Department of Pharmaceutical Chemistry, Surabhi Dayakar Rao College of Pharmacy, Rimmanaguda (V), Gajwel (M), siddipet (D), Telangana – 502312 (India)
4Department of Pharmacology, Surabhi Dayakar Rao College of Pharmacy,
Rimmanaguda (V), Gajwel (M), Siddipet (D), Telangana – 502312 (India)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 8,      Issue - 1,     Year - 2018


Cite this article:
Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth. Formulation and Evaluation of Oro Dispersible Tablets of Atenolol by Sublimation Method. Asian J. Pharm. Tech. 2018; 8 (1):01-07 . doi: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6
Recomonded Articles:

Author(s): Ruchika Sharma, M. S. Ashawat, C. P. S Verma, Neha Kumari

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00039.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Chinmaya Keshari Sahoo, K. Satyanarayana, D. Venkata Ramana, Kanhu Charan Panda

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00034.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita. Chowdhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00002.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek S. Pujari, Nitin A. Gaikwad, Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00019.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju govind, Manjunath B Menden, Ravikumar, Simila1, Mercy, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00013.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pawar P.B., M.P. Wagh, S.N. Bhandare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Himanshu Deshmkh, Chandrashekhara S., Nagesh C., Amol Murade, Shridhar Usgaunkar.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Madan Singh, Prashant Soni, Neeraj Upmanyu , Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita Rayate, Shrinivas Mohite, Shital Shewale, Aishwarya Patil

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00005.9         Access: Open Access Read More

Author(s): V Jhansipriya Marabathuni, M. Bhavani, M. Lavanya, K. Padmaja, N. Madhavi, P. Babu, Ch. M. M. Prasada Rao

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00022.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Godbole Ajeet Madhukar, Patel Bhautik V, Somnache Sandesh Narayan, Prajapati Ashish R, Yadav Pradeep

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00004.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Kumara Swamy, G. Arun, Bethi Srinivas, Agaiah Goud B

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00014.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan Patil, Neha Patil, Aniket Patil , S. J. Shid, V.N. Dange, C.S. Magdum, S.K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00026.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajeshree Panigrahi, K.A. Chowdary, Gitanjali Mishra, Manas Bhowmik, Saiprasanna Behera

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sapana Ahirrao, Bhagyashree D. Gangode, Sanjay Kshirsagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00030.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Jenifer. P, C.P. Balakrishnan, S. Chidambaram Pillai

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00018.6         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags