Author(s): Yogita Rayate, Shrinivas Mohite, Shital Shewale, Aishwarya Patil

Email(s): yogitarayate123@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00005.9

Address: Yogita Rayate*, Dr. Shrinivas Mohite, Shital Shewale, Aishwarya Patil
Rajarambapu College of Pharmacy, Kasegaon.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 9,      Issue - 1,     Year - 2019


Cite this article:
Yogita Rayate, Shrinivas Mohite, Shital Shewale, Aishwarya Patil. Formulation and Evaluation of Fast Dissolving Tablets of Pioglitazone. Asian J. Pharm. Tech. 2019; 9(1):23-26. doi: 10.5958/2231-5713.2019.00005.9
Recomonded Articles:

Author(s): Ruchika Sharma, M. S. Ashawat, C. P. S Verma, Neha Kumari

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00039.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita. Chowdhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00002.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek S. Pujari, Nitin A. Gaikwad, Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00019.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju govind, Manjunath B Menden, Ravikumar, Simila1, Mercy, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00013.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pawar P.B., M.P. Wagh, S.N. Bhandare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Himanshu Deshmkh, Chandrashekhara S., Nagesh C., Amol Murade, Shridhar Usgaunkar.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita Rayate, Shrinivas Mohite, Shital Shewale, Aishwarya Patil

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00005.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Neha Srivastava, Seema Thakur, Anchal Bajaj, Nikita Sahi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan Patil, Neha Patil, Aniket Patil , S. J. Shid, V.N. Dange, C.S. Magdum, S.K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00026.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajeshree Panigrahi, K.A. Chowdary, Gitanjali Mishra, Manas Bhowmik, Saiprasanna Behera

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sapana Ahirrao, Bhagyashree D. Gangode, Sanjay Kshirsagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00030.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Rina G. Maskare, Nitin H. Indurwade, Aparna O. Yadav, Ajita S. Kesharwani, Aishwarya A. Jain, Vishal K. Bisen, Angat T. Kotangale

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00022         Access: Open Access Read More

Author(s): Ankita R. Koshti, Sachin B. Jadhav, M. M. Bari, Dr. S. D. Barhate

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00036.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarfaraz Md., Arshad Ahmed Khan K., Doddayya H., Reddy S.R. , Udupi R.H.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Tejaswini S. Pawatekar, Ramdas B. Rode

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags