Author(s): Mayuresh. R. Redkar, Priyajit S Hasabe, Suraj. T. Jadhav, Pankaj S Mane, Deepak J Kare

Email(s): mayuresh.redkar@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00038.2

Address: Mayuresh. R. Redkar*, Priyajit S Hasabe, Suraj. T. Jadhav, Pankaj S Mane, Deepak J Kare
Department of Pharmaceutics. Shree Santkrupa Collage of Pharmacy, Ghogaon
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 9,      Issue - 3,     Year - 2019


Cite this article:
Mayuresh. R. Redkar, Priyajit S Hasabe, Suraj. T. Jadhav, Pankaj S Mane, Deepak J Kare. Review on Optimization base Emulgel Formulation. Asian J. Pharm. Tech. 2019; 9(3):228-237. doi: 10.5958/2231-5713.2019.00038.2
Recomonded Articles:

Author(s): Anuradha A Sawant, S.K. Mohite.

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00014.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja Saurabh Shah

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00035         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Madan Singh, Prashant Soni, Neeraj Upmanyu , Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Godbole Ajeet Madhukar, Patel Bhautik V, Somnache Sandesh Narayan, Prajapati Ashish R, Yadav Pradeep

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00004.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Jenifer. P, C.P. Balakrishnan, S. Chidambaram Pillai

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00018.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rina G. Maskare, Nitin H. Indurwade, Aparna O. Yadav, Ajita S. Kesharwani, Aishwarya A. Jain, Vishal K. Bisen, Angat T. Kotangale

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00022         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarfaraz Md., Arshad Ahmed Khan K., Doddayya H., Reddy S.R. , Udupi R.H.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Pooja Shetty, Ravi Kumar, Yamunappa, Prathibha Suvarna, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00001.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaishali B. Morade, Vandana R. Daga, Dr. Prashant R. Malpure

DOI: DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00006.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayuresh. R. Redkar, Priyajit S Hasabe, Suraj. T. Jadhav, Pankaj S Mane, Deepak J Kare

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00038.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, C Shashank, M. Niranjan Babu, R Suresh Kumar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00020.4         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Sabitha Reddy, S. Sujani, K. Ravindra Reddy

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Priyanka V Dhalkar, Shivani S Jagtap, Suraj T Jadhav, Myuresh R. Redkar., Biradev S Karande

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00034.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Dasari Nirmala, Lakshmi Durga, M. Sudhakar

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00026.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Pawar Pravin, Yadav Adhikrao, Gharge Varsha

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00038.7         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags