Author(s): AVS Madhu Latha, J N Suresh Kumar, N Sojana, N Mounika, G Priyanka, A Venkatesh

Email(s): satyamadhulatha@gmail.com

DOI: 10.5958/2231-5713.2021.00007.6

Address: AVS Madhu Latha*, Dr. J N Suresh Kumar*, N Sojana, N Mounika, G Priyanka, A Venkatesh
Department of Pharmaceutics, Narasaraopeta Institute of Pharmaceutical Sciences, Narasaraopeta, Andhra Pradesh, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 1,     Year - 2021


Cite this article:
AVS Madhu Latha, J N Suresh Kumar, N Sojana, N Mounika, G Priyanka, A Venkatesh. Design and Optimization of Clotrimazole Emulgel by using various Polymers. Asian J. Pharm. Tech. 2021; 11(1):41-47. doi: 10.5958/2231-5713.2021.00007.6
Recomonded Articles:

Author(s): Manohar D. Kengar, Rohit S. Howal, Dattatray B. Aundhakar, Amit V. Nikam, Priyajit S. Hasabe

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Anuradha A Sawant, S.K. Mohite.

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00014.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Rutuja Saurabh Shah

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00035         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Madan Singh, Prashant Soni, Neeraj Upmanyu , Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Vanitha. M. Venkataswamy, Sanam Niharika, Alluri Ramesh

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00011.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Godbole Ajeet Madhukar, Patel Bhautik V, Somnache Sandesh Narayan, Prajapati Ashish R, Yadav Pradeep

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00004.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Jenifer. P, C.P. Balakrishnan, S. Chidambaram Pillai

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00018.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rina G. Maskare, Nitin H. Indurwade, Aparna O. Yadav, Ajita S. Kesharwani, Aishwarya A. Jain, Vishal K. Bisen, Angat T. Kotangale

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00022         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarfaraz Md., Arshad Ahmed Khan K., Doddayya H., Reddy S.R. , Udupi R.H.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam M. Lalwani, S.D. Barhate, M.M. Bari

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00021.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Vaishali B. Morade, Vandana R. Daga, Dr. Prashant R. Malpure

DOI: DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00006.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayuresh. R. Redkar, Priyajit S Hasabe, Suraj. T. Jadhav, Pankaj S Mane, Deepak J Kare

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00038.2         Access: Open Access Read More

Author(s): B. Ranga Nayakulu, Nakka Ravi Kumar, Ch. Kiran Kumar, P. Raja Abhilash

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00012.X         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags