Author(s): A.V.S. Ksheera Bhavani, A. Lakshmi Usha, Kayala Ashritha, E. Radha Rani

Email(s): alakshmiusha@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00029

Address: A.V.S. Ksheera Bhavani1, A. Lakshmi Usha2, Kayala Ashritha2, E. Radha Rani2
1Department of Pharmaceutics, Sri Venkateswara College of Pharmacy, Etcherla, Srikakulam.
2Department of Pharmaceutics, Maharajah’s College of Pharmacy, Vizianagaram, A.P., India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 2,     Year - 2021


Cite this article:
A.V.S. Ksheera Bhavani, A. Lakshmi Usha, Kayala Ashritha, E. Radha Rani. Review on Pharmaceutical Co-Crystals and Design Strategies. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2021; 11(2):175-0. doi: 10.52711/2231-5713.2021.00029
Recomonded Articles:

Author(s): Hafsa, Asfa, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00001.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Juveriya Fatima, Saniya Khan, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Safa Mohammed Sadiq, Amtul Kareem, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00002.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Roy, Pushpa Prasad, Nirmala Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anuradha A Sawant, S.K. Mohite.

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00014.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Rohit S. Howal, Dattatray B. Aundhakar, Amit V. Nikam, Priyajit S. Hasabe

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Chandrakant S. Gawli

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00017.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhijit Ray

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shweta Gautam, Priya Singh, Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita. Chowdhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00002.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Abdul Saleem Mohammad, Swetha Devidi, Nikhat Fatima, Humera Badar, Syeda Saba Sulthana, Mohammad Akthar Sulthana, Nuha Rasheed

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Phatak Atul A., Chaudhari Praveen D.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mounika P Siridevi, Hemant T Kumar, Srinivasa Y Rao, Vara Prasad K Rao

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00035.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Brijesh Kumar Duvey, Rohit Goyel, Bharat Parashar, Denesh Verma, Hitesh Dhameja, Dharmesh Sharma

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishwas R. Potphode, Amol S. Deshmukh, Vijay R. Mahajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju govind, Manjunath B Menden, Ravikumar, Simila1, Mercy, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00013.1         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags