Author(s): Mahendra Prajapati, Shradha Shende, Vivek Jain, Akhil Gupta, Manoj Kumar Goyal

Email(s): rahuljadhav600@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00044

Address: Mahendra Prajapati1*, Shradha Shende1, Vivek Jain1, Akhil Gupta2, Manoj Kumar Goyal2
1NRI Institute of Pharmacy, Bhopal (M.P.)
2Jai Institute of Pharmaceutical Sciences and Research, Gwalior (M.P.)
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 4,     Year - 2021


Cite this article:
Mahendra Prajapati, Shradha Shende, Vivek Jain, Akhil Gupta, Manoj Kumar Goyal. Formulation and In vitro Percutaneous Permeation and Skin accumulation of Voriconazole Microemulsified Hydrogel. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2021; 11(4):267-2. doi: 10.52711/2231-5713.2021.00044
Recomonded Articles:

Author(s): Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhadde Gurunath S., Mali Hanmant S., Raut Indrayani D., Nitalikar Manoj M., Bhutkar Mangesh A.

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00025         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Vanitha. M. Venkataswamy, Sanam Niharika, Alluri Ramesh

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00011.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarjavalagi Vishal Gopal, Prabhat Kumar Chaurasia, Harshitha Arun Pardhe, Singh Suryansh Santosh, Narayan Sah Sonar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00046.X         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Baskar, J. Chandhuru, K. Sheraz Fahad, A.S. Praveen

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Basavaraj, Someswara Rao B, S.V Kulkarni, Pramod Patil , Chetan Surpur

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin A. Gaikwad, Abhishek S. Pujari , Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00017.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam M. Lalwani, S.D. Barhate, M.M. Bari

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00021.1         Access: Open Access Read More

Author(s): R.B. Saudagar, S. Samuel

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00019.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Kaviyarasi K., Kanimozhi K., Madhanraj P, Panneerselvam A., Ambikapathy V.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. M. Shinkar, A. N. Patil , R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00011.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratiksha Sonawale, Amol Patil, Asmit Kamble, Mangesh Bhutkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Paun J.S., Tank H.M.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Amit A. Jadhav, Suraj B. Kumbhar, Rahul P. Jadhav

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00020.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek Soni, Ojasvi Gupta, Hemant Kumar Verma, Dr. Amit Chaudhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00032.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sujata S. Sawant, Sangram S. Patil, Hemant S. Kandle, Manohar D. Kengar, Ganesh B. Vambhurkar, Mangesh A. Bhutkar

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00029.1         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags