Author(s): Tushar N. Sonawane, Pradip D. Dhangar, Sagar D. Patil, Azam Z. Shaikh

Email(s): tusharsonawane560@gmail.com

DOI: Not Available

Address: Tushar N. Sonawane, Pradip D. Dhangar, Sagar D. Patil, Azam Z. Shaikh
Department of Pharmaceutics, Ahinsa Institute of Pharmacy, Dondaicha, Dist. Dhule.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 11,      Issue - 4,     Year - 2021


Keywords:

Cite this article:
Tushar N. Sonawane, Pradip D. Dhangar, Sagar D. Patil, Azam Z. Shaikh. Short Review on Novel Dosage Form. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2021; 11(4):301-3.
Recomonded Articles:

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishwas R. Potphode, Amol S. Deshmukh, Vijay R. Mahajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vanitha Kondi, Ramesh Alluri

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Neha Srivastava, Seema Thakur, Anchal Bajaj, Nikita Sahi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhiraj A. Khairnar, Avinash B. Darekar, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00018.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Jangam Payal R, Thombre Nilima A, Gaikwad Pallavi N

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Kumara Swamy, G. Arun, Bethi Srinivas, Agaiah Goud B

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00014.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratiksha Sonawale, Amol Patil, Asmit Kamble, Mangesh Bhutkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): D. M. Shinkar, A. N. Patil , R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00011.3         Access: Open Access Read More

Author(s): AVS Madhu Latha, T Naga Ravikiran, J N Suresh Kumar

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00001.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin A. Gaikwad, Abhishek S. Pujari , Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00017.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Shashikant Chandrakar, Amit Roy, Ananta Choudhury, Suman Saha, Sanjib Bahadur, Pushpa Prasad

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dattatraya M. Shinkar, Amol P. Suryawanshi, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00020.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, Gampa Vijay Kumar, S.V. Satyanarayana

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags