Author(s): G. Kalyani, P. Bhuvaneswari, B. Hemalatha, K. Padmalatha

Email(s): Email ID Not Available

DOI: 10.52711/2231-5713.2022.00025

Address: G. Kalyani1, P. Bhuvaneswari1, B. Hemalatha*1, K. Padmalatha2
1Department of Pharmaceutics, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for Women, Vijayawada.
2Department of Pharmacology, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for Women, Vijayawada.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 2,     Year - 2022


Cite this article:
G. Kalyani, P. Bhuvaneswari, B. Hemalatha, K. Padmalatha. Hydrotropy: A Promising Tool for Solubility Enhancement. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2022; 12(2):146-0. doi: 10.52711/2231-5713.2022.00025
Recomonded Articles:

Author(s): Hafsa, Asfa, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00001.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Rohit S. Howal, Dattatray B. Aundhakar, Amit V. Nikam, Priyajit S. Hasabe

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit Roy, Pushpa Prasad, Nirmala Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shweta Gautam, Priya Singh, Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita. Chowdhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00002.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Kruti M. Patel, Pratik R. Patel

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00036.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjay Kshirsagar, Manisha Choudhari, Reshmi Sathyan, Shruti Dhore

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00024.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishwas R. Potphode, Amol S. Deshmukh, Vijay R. Mahajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarjavalagi Vishal Gopal, Prabhat Kumar Chaurasia, Harshitha Arun Pardhe, Singh Suryansh Santosh, Narayan Sah Sonar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00046.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Vanitha Kondi, Ramesh Alluri

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jangam Payal R, Thombre Nilima A, Gaikwad Pallavi N

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Debarshi Kar Mahapatra , Ruchi S. Shivhare , Vinod G. Ugale

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00008.9         Access: Open Access Read More

Author(s): V Jhansipriya Marabathuni, M. Bhavani, M. Lavanya, K. Padmaja, N. Madhavi, P. Babu, Ch. M. M. Prasada Rao

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00022.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R. Mandake, Shital S. Shinde, Omkar A. Patil, Manojkumar M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00040.5         Access: Open Access Read More

Author(s): K. V. M. Krishna, V. Jagannadha Patro

DOI: 10.52711/2231-5713.2023.00005         Access: Closed Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags