Author(s): Shivani Deshmukh, Bharati Chaudhari, Atish Velhal, Vivekkumar Redasani

Email(s): shivadeshmukh26@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2022.00058

Address: Shivani Deshmukh, Bharati Chaudhari, Atish Velhal, Vivekkumar Redasani
Yashoda Shikshan Prasarak Mandal, Yashoda Technical Campus, Faculty of Pharmacy, Wadhe NH4, Satara. 415011.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 4,     Year - 2022


Cite this article:
Shivani Deshmukh, Bharati Chaudhari, Atish Velhal, Vivekkumar Redasani. A Compendious Review on Biodegradable Polymeric Nanoparticles. Asian Journal of Pharmacy and Technology; 12(4):371-.1 doi: 10.52711/2231-5713.2022.00058
Recomonded Articles:

Author(s): Anuradha A Sawant, S.K. Mohite.

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00014.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Baskar, J. Chandhuru, K. Sheraz Fahad, A.S. Praveen

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Basavaraj, Someswara Rao B, S.V Kulkarni, Pramod Patil , Chetan Surpur

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Vanitha. M. Venkataswamy, Sanam Niharika, Alluri Ramesh

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00011.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunil Kumar, Anil Kumar, Vaibhav Gupta, Kuldeep Malodia, Pankaj Rakha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarjavalagi Vishal Gopal, Prabhat Kumar Chaurasia, Harshitha Arun Pardhe, Singh Suryansh Santosh, Narayan Sah Sonar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00046.X         Access: Open Access Read More

Author(s): D. M. Shinkar, A. N. Patil , R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00011.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Kaviyarasi K., Kanimozhi K., Madhanraj P, Panneerselvam A., Ambikapathy V.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Karthika, K. Pramod, K.C. Ajithkumar, U. S. Jijith

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00025.8         Access: Open Access Read More

Author(s): R.B. Saudagar, S. Samuel

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00019.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratiksha Sonawale, Amol Patil, Asmit Kamble, Mangesh Bhutkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhadde Gurunath S., Mali Hanmant S., Raut Indrayani D., Nitalikar Manoj M., Bhutkar Mangesh A.

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00025         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin A. Gaikwad, Abhishek S. Pujari , Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00017.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam M. Lalwani, S.D. Barhate, M.M. Bari

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00021.1         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Hemalatha, D. Niranjan Raj, M. Fousia Begam, Sharanya. V.K., K. Girija

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00019.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Ashish Kute, Prakash Goudanavar, Doddayya Hiremath, S.R. Reddy

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags