Author(s): Komal Chandrakant Jadhav, Sourabh Sukumar Hegaje, Sadhana Uttam Jadhav, Rupesh Sopanrao Vaidhya, Mayuresh Ramesh Redkar

Email(s): mayuresh.redkar253@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2022.00050

Address: Komal Chandrakant Jadhav1, Sourabh Sukumar Hegaje2, Sadhana Uttam Jadhav, Rupesh Sopanrao Vaidhya3, Mayuresh Ramesh Redkar4*
1Annasaheb Dange College of Pharmacy, Ashta.
2Tatyasaheb Kore College of Pharmacy, Warananagar.
3Alard College of Pharmacy, Pune.
4Assistant Professor, Department of Pharmaceutics, Yashwantrao Bhonsale College of Pharmacy, Sawantwadi.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 12,      Issue - 4,     Year - 2022


Cite this article:
Komal Chandrakant Jadhav, Sourabh Sukumar Hegaje, Sadhana Uttam Jadhav, Rupesh Sopanrao Vaidhya, Mayuresh Ramesh Redkar. Formulation and Evaluation of Solid Dispersion of Poorly Soluble Drugs. Asian Journal of Pharmacy and Technology; 12(4):309-2. doi: 10.52711/2231-5713.2022.00050
Recomonded Articles:

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishwas R. Potphode, Amol S. Deshmukh, Vijay R. Mahajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Vanitha Kondi, Ramesh Alluri

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Neha Srivastava, Seema Thakur, Anchal Bajaj, Nikita Sahi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Kumara Swamy, G. Arun, Bethi Srinivas, Agaiah Goud B

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00014.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Jangam Payal R, Thombre Nilima A, Gaikwad Pallavi N

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): V Jhansipriya Marabathuni, M. Bhavani, M. Lavanya, K. Padmaja, N. Madhavi, P. Babu, Ch. M. M. Prasada Rao

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00022.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhiraj A. Khairnar, Avinash B. Darekar, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00018.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarjavalagi Vishal Gopal, Prabhat Kumar Chaurasia, Harshitha Arun Pardhe, Singh Suryansh Santosh, Narayan Sah Sonar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00046.X         Access: Open Access Read More

Author(s): AVS Madhu Latha, T Naga Ravikiran, J N Suresh Kumar

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00001.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): D. M. Shinkar, A. N. Patil , R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00011.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Sapana Ahirrao, Bhagyashree D. Gangode, Sanjay Kshirsagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00030.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Pratiksha Sonawale, Amol Patil, Asmit Kamble, Mangesh Bhutkar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjay Kshirsagar, Manisha Choudhari, Reshmi Sathyan, Shruti Dhore

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00024.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin A. Gaikwad, Abhishek S. Pujari , Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00017.5         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags