Author(s): Yogita Chowdhary, Babita Kumar

Email(s): Yogitachowdhary85@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2023.00011

Address: Yogita Chowdhary, Babita Kumar
Sanskar College of Pharmacy Education and Research, Gaziabad, U.P.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 1,     Year - 2023


Cite this article:
Yogita Chowdhary, Babita Kumar. Technology Transfer Agency in India. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2023; 13(1):55-6. doi: 10.52711/2231-5713.2023.00011
Recomonded Articles:

Author(s): Juveriya Fatima, Saniya Khan, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00009.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Manohar D. Kengar, Rohit S. Howal, Dattatray B. Aundhakar, Amit V. Nikam, Priyajit S. Hasabe

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00010.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Shweta Gautam, Priya Singh, Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju govind, Manjunath B Menden, Ravikumar, Simila1, Mercy, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00013.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunil Kumar, Anil Kumar, Vaibhav Gupta, Kuldeep Malodia, Pankaj Rakha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rahul D. Khaire, Mayur Bhosale, Dheeraj Chechare

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00023.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarjavalagi Vishal Gopal, Prabhat Kumar Chaurasia, Harshitha Arun Pardhe, Singh Suryansh Santosh, Narayan Sah Sonar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00046.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Debarshi Kar Mahapatra , Ruchi S. Shivhare , Vinod G. Ugale

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00008.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Jaya Preethi P., Karthikeyan E., Lohita M., Goutham Teja P., Subhash M., Shaheena P., Prashanth Y., Sai Nandhu K.

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00021.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Rana Khan, Aizaz Ahmed Khan, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00012.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Tushar N. Sonawane, Pradip D. Dhangar, Sagar D. Patil, Azam Z. Shaikh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayuri M. Shitole, Shailesh S. Dugam, Neha D. Desai, Rahul S. Tade, Sopan N. Nangare

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00032.X         Access: Open Access Read More

Author(s): R.B. Saudagar, S. Samuel

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00019.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Vikas Chaurasia, Akhilesh Gupta, Saurabh Pal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Huda Malik, Sumaiyya Sultana, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00003.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Kajal P. Badhe, R.B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00008.8         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags