Author(s): G. Sandhya Vani, Ch. Kiranmai, B. Hema Latha, K. Padmalatha

Email(s): balahemalatha25@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2023.00014

Address: G. Sandhya Vani1, Ch. Kiranmai1, B. Hema Latha1, K. Padmalatha2
1Department of Pharmaceutics, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for women, Vijayawada.
2Department of Pharmacology, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for women, Vijayawada.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 1,     Year - 2023


Cite this article:
G. Sandhya Vani, Ch. Kiranmai, B. Hema Latha, K. Padmalatha. A Review on Osmotic Drug Delivery System. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2023; 13(1):70-6. doi: 10.52711/2231-5713.2023.00014
Recomonded Articles:

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Phatak Atul A., Chaudhari Praveen D.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhadde Gurunath S., Mali Hanmant S., Raut Indrayani D., Nitalikar Manoj M., Bhutkar Mangesh A.

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00025         Access: Open Access Read More

Author(s): Sunil Kumar, Anil Kumar, Vaibhav Gupta, Kuldeep Malodia, Pankaj Rakha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjay Kshirsagar, Manisha Choudhari, Reshmi Sathyan, Shruti Dhore

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00024.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishwas R. Potphode, Amol S. Deshmukh, Vijay R. Mahajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Madan Singh, Prashant Soni, Neeraj Upmanyu , Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Himanshu Deshmkh, Chandrashekhara S., Nagesh C., Amol Murade, Shridhar Usgaunkar.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vanitha Kondi, Ramesh Alluri

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarjavalagi Vishal Gopal, Prabhat Kumar Chaurasia, Harshitha Arun Pardhe, Singh Suryansh Santosh, Narayan Sah Sonar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00046.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam R. Songire, Smita S. Aher, R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00031.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Basavaraj, Someswara Rao B, S.V Kulkarni, Pramod Patil , Chetan Surpur

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags