Author(s): K. V. M. Krishna, V. Jagannadha Patro

Email(s): kvmpharma4@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2023.00005

Address: K. V. M. Krishna*, V. Jagannadha Patro2
1Department of Pharmaceutics, Browns College of Pharmacy, Telangana, India.
2Department of Pharmaceutical Chemistry, Browns College of Pharmacy, Telangana, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 1,     Year - 2023


Cite this article:
K. V. M. Krishna, V. Jagannadha Patro. Articulation and Evaluation of Extended-Release Beads using a Sulfasalazine Drug. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2023; 13(1):25-8. doi: 10.52711/2231-5713.2023.00005
Recomonded Articles:

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek S. Pujari, Nitin A. Gaikwad, Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00019.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Merlin. N. J, Alfiya. A. R, Shaiju S Dharan

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00029.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjay Kshirsagar, Manisha Choudhari, Reshmi Sathyan, Shruti Dhore

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00024.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishwas R. Potphode, Amol S. Deshmukh, Vijay R. Mahajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Madan Singh, Prashant Soni, Neeraj Upmanyu , Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Poonam R. Songire, Smita S. Aher, R. B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00031.8         Access: Open Access Read More

Author(s): K. Vanitha. M. Venkataswamy, Sanam Niharika, Alluri Ramesh

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00011.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarjavalagi Vishal Gopal, Prabhat Kumar Chaurasia, Harshitha Arun Pardhe, Singh Suryansh Santosh, Narayan Sah Sonar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00046.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Vanitha Kondi, Ramesh Alluri

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita Rayate, Shrinivas Mohite, Shital Shewale, Aishwarya Patil

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00005.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Basavaraj, Someswara Rao B, S.V Kulkarni, Pramod Patil , Chetan Surpur

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jangam Payal R, Thombre Nilima A, Gaikwad Pallavi N

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Himansu Bhusan Samal, Itishree Jogamaya Das, Ch. Niranjan Patra, P. N. Murthy

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00036.7         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags