Author(s): Manasi Mehetar, Suvir Darekar

Email(s): manasimehetar98@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2023.00027

Address: Manasi Mehetar*, Suvir Darekar
Department of Pharmaceutics, Indira College of Pharmacy, Niramay, New, Old Mumbai Rd, Tathawade, Pune, Maharashtra 411033, (M.S.) India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 2,     Year - 2023


Cite this article:
Manasi Mehetar, Suvir Darekar. Microneedles: A Pharmaceutical Review. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2023; 13(2):146-4. doi: 10.52711/2231-5713.2023.00027
Recomonded Articles:

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kanchan R. Pagar, Sarika V. Khandbahale

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00023.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Beedha. Saraswathi, Dr. T. Satyanarayana, K. Mounika, G. Swathi , K. Sravika, M. Mohan Krishna

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00004.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Sanjay Kshirsagar, Manisha Choudhari, Reshmi Sathyan, Shruti Dhore

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00024.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Vishwas R. Potphode, Amol S. Deshmukh, Vijay R. Mahajan

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarjavalagi Vishal Gopal, Prabhat Kumar Chaurasia, Harshitha Arun Pardhe, Singh Suryansh Santosh, Narayan Sah Sonar

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00046.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Vanitha Kondi, Ramesh Alluri

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jangam Payal R, Thombre Nilima A, Gaikwad Pallavi N

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00027.7         Access: Open Access Read More

Author(s): K. V. M. Krishna, V. Jagannadha Patro

DOI: 10.52711/2231-5713.2023.00005         Access: Closed Access Read More

Author(s): Neha Srivastava, Seema Thakur, Anchal Bajaj, Nikita Sahi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Kumara Swamy, G. Arun, Bethi Srinivas, Agaiah Goud B

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00014.3         Access: Open Access Read More

Author(s): AVS Madhu Latha, T Naga Ravikiran, J N Suresh Kumar

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00001.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Nitin A. Gaikwad, Abhishek S. Pujari , Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00017.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Dhiraj A. Khairnar, Avinash B. Darekar, Ravindra B. Saudagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00018.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Tushar N. Sonawane, Pradip D. Dhangar, Sagar D. Patil, Azam Z. Shaikh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mayuri M. Shitole, Shailesh S. Dugam, Neha D. Desai, Rahul S. Tade, Sopan N. Nangare

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00032.X         Access: Open Access Read More

Author(s): R.B. Saudagar, S. Samuel

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00019.2         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags