Author(s): Shaikh Samir, Harshada Dhande, Shashikant Barhate, Manoj Bari, Rahul Tade

Email(s): samirshaikh07690769@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2023.00028

Address: Shaikh Samir1, Harshada Dhande1, Shashikant Barhate1, Manoj Bari1, Rahul Tade2
1Shri Sureshdada Jain Institute of Pharmaceutical Education and Research, Jamner, Dist. Jalgaon, 424206 M.S., India.
2H. R. Patel Institute of Pharmaceutical Education and Research, Shirpur, Dist. Dhule, 425405 M.S., India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 3,     Year - 2023


Cite this article:
Shaikh Samir, Harshada Dhande, Shashikant Barhate, Manoj Bari, Rahul Tade. Formulation Optimization and Evaluation of Novel Oro-dispersible Tablet of Bilastine. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2023; 13(3):157-5. doi: 10.52711/2231-5713.2023.00028
Recomonded Articles:

Author(s): Hafsa, Asfa, Nuha Rasheed, Abdul Saleem Mohammad

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00001.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Ruchika Sharma, M. S. Ashawat, C. P. S Verma, Neha Kumari

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00039.2         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita. Chowdhary

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00002.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Nirmala Rangu, B. Chaitanya Kumari, Ganesh Akula, A Jaswanth

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00001.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek S. Pujari, Nitin A. Gaikwad, Indrajeet V. Mane, Ganesh B. Vambhurkar, Pravin P. Honmane

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00019.3         Access: Open Access Read More

Author(s): Anju govind, Manjunath B Menden, Ravikumar, Simila1, Mercy, Narayana Swamy VB

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00013.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Pawar P.B., M.P. Wagh, S.N. Bhandare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Madan Singh, Prashant Soni, Neeraj Upmanyu , Yogesh Shivhare

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Girishchandra R., Mandake, Shital S. Shinde, Vishal Y. Belaskar, Asha M. Jagtap, Ganesh B. Vambhurkar, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00033.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Himanshu Deshmkh, Chandrashekhara S., Nagesh C., Amol Murade, Shridhar Usgaunkar.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Yogita Rayate, Shrinivas Mohite, Shital Shewale, Aishwarya Patil

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00005.9         Access: Open Access Read More

Author(s): Sampada V. Kadam, Nilima U. Rane, Chandrakant S. Magdum

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00011.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Godbole Ajeet Madhukar, Patel Bhautik V, Somnache Sandesh Narayan, Prajapati Ashish R, Yadav Pradeep

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00004.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Rohan Patil, Neha Patil, Aniket Patil , S. J. Shid, V.N. Dange, C.S. Magdum, S.K. Mohite

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00026.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajeshree Panigrahi, K.A. Chowdary, Gitanjali Mishra, Manas Bhowmik, Saiprasanna Behera

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Jenifer. P, C.P. Balakrishnan, S. Chidambaram Pillai

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00018.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Sapana Ahirrao, Bhagyashree D. Gangode, Sanjay Kshirsagar

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00030.7         Access: Open Access Read More

Author(s): Sarfaraz Md., Arshad Ahmed Khan K., Doddayya H., Reddy S.R. , Udupi R.H.

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags