Author(s): Lakshmidevi Sigatapu, S. Sundar, K. Padmalatha, Sravya. K, D. Ooha, P. Uha Devi

Email(s): vipwlakshmidevi77@gmail.com

DOI: 10.52711/2231-5713.2023.00039

Address: Lakshmidevi Sigatapu, S. Sundar, K. Padmalatha, Sravya. K, D. Ooha, P. Uha Devi
Department of Pharmacology, Vijaya Institute of Pharmaceutical Sciences for Women, Enikepadu, Vijayawada, Krishna (Dt), Andhra Pradesh, India.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 3,     Year - 2023


Cite this article:
Lakshmidevi Sigatapu, S. Sundar, K. Padmalatha, Sravya. K, D. Ooha, P. Uha Devi. Artificial Intelligence in Healthcare- An Overview. Asian Journal of Pharmacy and Technology. 2023; 13(3):218-2. doi: 10.52711/2231-5713.2023.00039
Recomonded Articles:

Author(s): A. K. Meena, Jyoti Meena, Ankush Jadhav, M. M. Padhi

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Abhishek K. Sah, Manmohan Singh Jangdey, Sanjay J. Daharwal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Wajid Ahmad, Jaza Quazi, Reshma Khan, Nadeem Ahmad, Nawed Ansari

DOI: 10.52711/2231-5713.2022.00023         Access: Closed Access Read More

Author(s): Durgesh Gautam, Preetam Palkar, Kiran Maule, Shilpa Singh, Gopika Sawant, Chinmay Kuvalekar, Tushar Rukari, Vijay A. Jagtap

DOI: 10.5958/2231-5713.2020.00028.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Kruti M. Patel, Pratik R. Patel

DOI: 10.5958/2231-5713.2017.00036.8         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Karthika, K. Pramod, K.C. Ajithkumar, U. S. Jijith

DOI: 10.5958/2231-5713.2016.00025.8         Access: Open Access Read More

Author(s): Dibyajyoti Saha, Tarashankar Maity, Mayukh Jana, Supradip Mandal

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Ghadge Dhairyasheel, Yadav Adhikrao, Gharge Varsha

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00031.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Pradeep Kumar A, Sree Vishal S, Nivya R M, Rajesh Ramachandran

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00037.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shital S. Shinde, Girishchandra R. Mandake, Manoj M. Nitalikar

DOI: 10.5958/2231-5713.2018.00039.9         Access: Open Access Read More

Author(s): S.C. Shivhare, U.D.Shivhare, Preeti Srivastav, K.G. Malviya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Nikita Kumawat, Jidnyasa Pantwalawalkar, Yogini Vispute, Rahul Tade, Sopan Nangare

DOI: 10.52711/2231-5713.2021.00028         Access: Open Access Read More

Author(s): Anita S. Godase, Nayana V. Pimpodkar, Yogita R. Indalkar

DOI: 10.5958/2231-5713.2015.00030.6         Access: Open Access Read More

Author(s): S. Sathish Kumar, G. Melchias

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Avinash B. Thalkari, Pawan N. Karwa, Priyanka S. Chopane, Nareshkumar R. Jaiswal

DOI: 10.5958/2231-5713.2019.00008.4         Access: Open Access Read More

Author(s): Jaya Preethi P., Shinto Authur W., Lohita M., Swetha K, Naresh D.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sweetha G., Sangeetha B., Prabhu S.

DOI:         Access: Open Access Read More

Asian Journal of Pharmacy and Technology (AJPTech.) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/2231–5713 


Recent Articles
Tags